COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานแยกแก๊ส


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา รศ.ธนากร เกียรติบรรลือ และ ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานแยกแก๊ส แอร์ลิควิด ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช หนองแค จ.สระบุรี