COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล
ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมวัสดุนานาชาติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก จากมหาวิทยาลัยโตโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น (หนึ่งในสองมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทางวัสดุศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น โดย QS World University Ranking 2013)

มีผลงานวิจัยทางวัสดุขั้นสูงทางอิเล็กทรอนิกส์ เคยมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งวิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพการผลิต บริษัท เซโคเอปสัน มหาชน ประเทศญี่ปุ่น

บอกเล่าประสบการณ์: ขอเล่าช่วงเวลาที่ทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นครับ เพราะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้สร้างความมั่นใจในฐานะวิศวกรทางด้านวัสดุ ตอนนั้นผมมีสินค้าที่รับผิดชอบ คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า เรโซเนเตอร์ และฟิวเตอร์ ซึ่งใช้ในช่วงคลื่นความถี่สูง 200 MHz – 3 GHz ตัวอย่างของสินค้าที่ใช้ชิ้นส่วนพวกนี้ คือ อุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ ระบบเซ็นเซอร์ สมาร์ทคีย์รถยนต์ เป็นต้น เคยทำหน้าที่ออกแบบฟิวเตอร์คลื่นความถี่สูง ที่สามารถผลิตได้ง่าย ลดขั้นตอนการผลิตด้วย ผมประทับใจที่ความรู้ชั้นสูงทางวัสดุถูกนำมาใช้ กล่าวคือ เรโซเตอร์ หรือ ฟิวเตอร์ก็ดี เป็นนวัตกรรมต่อยอดจาก “ควอตซ์” ซึ่งใช้ทำนาฬิกาที่ทุกคนรู้จักดี แต่อาจจะไม่เข้าใจในเชิงวิชาการ เช่น ควอตซ์ คือ วัสดุที่มีสมบัติเปลี่ยนแปลงระหว่างพลังงานไฟฟ้าและพลังงานกล ยิ่งกว่านั้นสัญญาณที่ได้จากควอตซ์มีความแม่นยำสูงมาก เพราะโครงสร้างระดับอะตอมของมันถูกสังเคราะห์ให้เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ เป็นผลึกเดี่ยว นอกจากควอตซ์แล้ว ผมยังได้ร่วมมือกับวิศวกรอาวุโสพัฒนาฟิวเตอร์ที่ทำจากวัสดุอื่น คือ ผลึกเดี่ยวของลิเทียมทันทาเลตด้วย เหล่านี้อาจจะเป็นพื้นฐานของมุมมองทางด้านวัสดุในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งตั้งแต่การสังเคราะห์-ประยุกต์-วิเคราะห์ ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งวิชาการทางวัสดุศาสตร์ หรือฟิสิกส์ทั้งสิ้น วัสดุศาสตร์เป็นความรู้ที่กว้างมาก มีหัวข้อวิจัยมากมาย และหัวข้อที่เทคโนโลยียังไปไม่ถึงด้วย ดังนั้นการศึกษาในภาควิชาวัสดุศาสตร์จึงเป็นการเสาะแสวงหา และสร้างอนาคตที่ดีของสังคม ทั้งระดับชาติ หรือระดับโลก

เกี่ยวกับโครงการนานาชาติ: เราได้เตรียมความพร้อม ทีมงานคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตแขนงต่างๆ ประกอบกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อบุกเบิกโครงการนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามารับการศึกษาในหลักสูตรของเราครับ