นายภูวิช รัตนดิษฐ์ (พี่เนียร์)
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ


ประวัติ
Grade 3-5 Elliott elementary school, Lincoln, Nebraska, USA.
Grade 6-8 Lefler middle school, Lincoln, Nebraska, USA.
Grade 9 Southeast high school, Lincoln, Nebraska, USA.
Grade 10-12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เหตุผลที่พี่เลือกภาคนี้เพราะเป็นสาขาเปิดใหม่ที่น่าสนใจและเปิดเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทย
อาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศในภาควิชามีคุณวุฒิความเชี่ยวชาญสูง และเห็นรุ่นพี่รุ่นก่อน ๆ ได้งานทำเกือบทั้งหมด เมื่อเข้ามาเรียนแล้วทั้งพี่ ๆ และคณะอาจารย์ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและเป็นกันเองมาก ในขณะเรียนที่ประทับใจคืออาจารย์มักจะให้ฝึกอังกฤษ โดยการนำเสนอหน้าห้องเรียนและถามตอบกันเองทั้งกับเพื่อนและอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น พี่จึงขอแนะนำน้อง ๆ ลองพิจารณาสาขานี้ดูนะครับ”