นายธนศักดิ์ นิลสนธิ (พี่ปุ๋ย)

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ในความร่วมมือกับ Grenoble Instutute of Technology, France
(มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ของฝรั่งเศส โดย QS 2012)


ช่วงระยะเวลาระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นเหมือนช่วงเวลาที่เราจะต้องเลือกเดินทางไปกับเรือสักลำ
ใช่หรือไม่ว่าเราควรจะเลือกเดินทางไปกับเรือที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย มั่นคง พร้อมกับบรรยากาศที่แสนอบอุ่น และแน่นอนว่าเรือลำนั้นจะต้องนำเราไปสู่ฝั่งฝันตามที่ต้องการ ”

ก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับ พี่ชื่อปุ๋ย ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ โดยเหตุผลที่พี่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้ก็เพราะว่า วัสดุเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยในวงการอุตสาหกรรม รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และที่ภาควิชานี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างภาควิชากับสถาบันเทคโนโลยีเกรอนอบล์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งทางด้านวัสดุศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Ranking) ในปี 2555 ความร่วมมือดังกล่าวแสดงถึงมาตฐานของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุว่ามีความสามารถเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาควิชานี้จะมีโอกาศ ได้เดินทางไปศึกษา และทำวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีเกรอนอบล์ ซึ่งจะได้เรียนรู้วิชาการกับศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และจะได้สัมผัสกับเครื่องมือที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของภูเขา หิมะ และอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คงบรรยายได้ไม่หมด

สุดท้ายนี้พี่ขอแนะนำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ คู่กับความรู้สึกที่ดีๆ ช่วงระยะเวลาระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นเหมือนช่วงเวลาที่เราจะต้องเลือกเดินทางไปกับเรือสักลำ ใช่หรือไม่ว่าเราควรจะเลือกเดินทางไปกับเรือที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย มั่นคง พร้อมกับบรรยากาศที่แสนอบอุ่น และแน่นอนว่าเรือลำนั้นจะต้องนำเราไปสู่ฝั่งฝันตามที่ต้องการ